Trang 3697, kết quả từ 36961 tới 36970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đàm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Văn Xán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Xán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Hồng Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Ninh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Quì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1982, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Cao Đức Thược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đức Thược, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đồng chí: Tác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Tác, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...369236933694369536963697369836993700...74341