Trang 3695, kết quả từ 36941 tới 36950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tri, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nông Văn Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Khâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Văn Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Đắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Danh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Danh Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Danh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Chiết Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Chiết Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lương Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...369036913692369336943695369636973698...74341