Trang 3696, kết quả từ 36951 tới 36960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn Tưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Tưa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Xuân Mánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Xuân Mánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lưu Hồng Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Hồng Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Uynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Uynh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Trọng Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Tự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lưu Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Toán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...369136923693369436953696369736983699...74341