Trang 3708, kết quả từ 37071 tới 37080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 5/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Loàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Loàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 12/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Trung Sơn - Xã Trung Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 3/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Đỏng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đỏng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 16/5/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Lội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Lội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Trung Sơn - Xã Trung Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Trung Sơn - Xã Trung Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...370337043705370637073708370937103711...74341