Trang 481, kết quả từ 4801 tới 4810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Ngọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ngọt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Lâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lâu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Oai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đáng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn ẩn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dưỡng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lư Văn Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lư Văn Hòa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Thạch Bung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Bung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...476477478479480481482483484...74341