Trang 484, kết quả từ 4831 tới 4840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Minh Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Minh Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Thạch Sên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Sên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ La Văn Nghệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Văn Nghệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bé Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bé Bảy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Thái Hòa Hên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Hòa Hên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Sóc Bà Vi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sóc Bà Vi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đặng Minh Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Minh Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lý Pho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Pho, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phan Văn Hái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lâm Ma Ny

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Ma Ny, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...479480481482483484485486487...74341