Trang 482, kết quả từ 4811 tới 4820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Vô danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vô danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1962, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Võ Thị Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Năng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh văn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Triệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lư Văn Nguy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lư Văn Nguy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Thạch Đặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Đặng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Văn Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nhạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Sỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sỉ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...477478479480481482483484485...74341