Trang 51, kết quả từ 501 tới 510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Mum

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Mum, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đặng Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Sự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Văn Binh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Binh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Bựng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bựng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phan Văn ơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn ơ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đởm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đởm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Thụy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thụy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...464748495051525354...74341