Trang 48, kết quả từ 471 tới 480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lang Văn Phiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lang Văn Phiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Thái Văn Vy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Vy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Đinh Trọng Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Trọng Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Cao Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thành Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Lê Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...434445464748495051...74341