Trang 564, kết quả từ 5631 tới 5640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Truyền Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Truyền Thống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Quảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lâm Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tịch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Minh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Tú Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tú Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

1...559560561562563564565566567...74341