Trang 567, kết quả từ 5661 tới 5670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Văn Lõi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lõi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần út Sau

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần út Sau, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Liên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...562563564565566567568569570...74341