Trang 582, kết quả từ 5811 tới 5820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lọt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Miên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Kiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Kiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Nhách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Kiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đinh Tấn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Tấn Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Sẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sẽ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...577578579580581582583584585...74341