Trang 585, kết quả từ 5841 tới 5850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Phượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Văn Kỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Kỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khuê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Ngô Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Ký, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...580581582583584585586587588...74341