Trang 577, kết quả từ 5761 tới 5770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Văn Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hóa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Là

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Là, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Phan Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phan Hộ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...572573574575576577578579580...74341