Trang 584, kết quả từ 5831 tới 5840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lại Văn Cậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Văn Cậm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trương Văn Thạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cứng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...579580581582583584585586587...74341