Trang 583, kết quả từ 5821 tới 5830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Quãnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quãnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Kháng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phan Văn Tèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Vĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Vĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Dương Văn Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Bắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Lạc Thôn - Xã An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...578579580581582583584585586...74341