Trang 586, kết quả từ 5851 tới 5860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Túa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Túa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Đẹt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đẹt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Nguyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nguyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hóa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kiếm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trương Văn Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Đen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phong Nẫm - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...581582583584585586587588589...74341