Trang 604, kết quả từ 6031 tới 6040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Văn Lối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Trung Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Trung Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thành Luông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Luông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Dương Văn Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...599600601602603604605606607...74341