Trang 603, kết quả từ 6021 tới 6030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Xuồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Xuồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phan Văn Huyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Huyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Như Thãnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Như Thãnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Bá Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đoàn Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lâm Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...598599600601602603604605606...74341