Trang 602, kết quả từ 6011 tới 6020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nhâm Văn Tái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhâm Văn Tái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trương Phước Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Phước Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Vương Văn Cáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Văn Cáo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Quách Tấn Lời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Tấn Lời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Quách Văn Hổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Hổ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thánh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thánh Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Dương Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Khía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Khía, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...597598599600601602603604605...74341