Trang 605, kết quả từ 6041 tới 6050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Mai Thanh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thanh Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Thoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thoái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Kịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Mai Văn Thệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Thệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...600601602603604605606607608...74341