Trang 630, kết quả từ 6291 tới 6300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Châu Lưu Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Lưu Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gớt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xuyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Văn Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Dương Văn Đồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Đồ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hóa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...625626627628629630631632633...74341