Trang 682, kết quả từ 6811 tới 6820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Dần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lục Văn Hó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Văn Hó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Mai Văn Son

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Son, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trương Văn Rô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Rô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Dương Văn Ô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Ô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đặng Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trương Văn Chây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Chây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...677678679680681682683684685...74341