Trang 696, kết quả từ 6951 tới 6960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Doi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Doi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Tăng Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Cao Văn Đặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Đặng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Hồng Tơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Tơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lâm Văn Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Oanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hóa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...691692693694695696697698699...74341