Trang 699, kết quả từ 6981 tới 6990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Văn Muồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Muồi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khía, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ đồng chí Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đồng chí Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thón, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Cao Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Niên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Vũ Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 10/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Đinh Xuân Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Lâm Văn Tắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Tắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...694695696697698699700701702...74341