Trang 702, kết quả từ 7011 tới 7020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Thiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thiệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Văn Mẵn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Mẵn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Hà Văn Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Phải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Lung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Triệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phan Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Văn Dữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Dữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...697698699700701702703704705...74341