Trang 701, kết quả từ 7001 tới 7010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phan Văn Nĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Um

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Um, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phan Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Văn Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Ngộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Muời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Muời, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...696697698699700701702703704...74341