Trang 704, kết quả từ 7031 tới 7040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Vô danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vô danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phan Văn Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Chi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Để, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Ngọc Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...699700701702703704705706707...74341