Trang 11, kết quả từ 101 tới 110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng Đức Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Đức Doanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 1/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 3/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Đấu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 1/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 18/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Quốc Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 7/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Phan Duy Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Duy Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 20/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Tác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 15/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Đoàn tiến Gươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn tiến Gươi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Phạm Quang Phẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Phẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 31/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Tạ Phúc Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Phúc Từ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 29/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...67891011121314...74341