Trang 864, kết quả từ 8631 tới 8640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Công, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Đức Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đức Thư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Chiến Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến Em, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Chiến Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Thị Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Loan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Dương Văn Lối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Lối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Quyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...859860861862863864865866867...74341