Trang 865, kết quả từ 8641 tới 8650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Thị Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Nguyệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thành Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Trường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phùng Thanh Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thanh Hưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Tiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phan Văn Mách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Mách, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Mến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Mến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Ngô Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Dương Văn Nhờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Nhờ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phùng Thành Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thành Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Việt Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Việt Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...860861862863864865866867868...74341