Trang 866, kết quả từ 8651 tới 8660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Dũng Sĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Dũng Sĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Hồ Thị Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Hồng Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đoàn Thanh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thanh Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Son

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Son, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Rực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Rực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...861862863864865866867868869...74341