Trang 878, kết quả từ 8771 tới 8780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Triệu Minh Hon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Minh Hon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nỡ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nỡ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Béo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Béo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Phát Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phát Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trương Phước Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Phước Ly, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...873874875876877878879880881...74341