Trang 877, kết quả từ 8761 tới 8770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Quang Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn út, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Dương Văn Lôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Lôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Văn Công Mạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Công Mạch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Mai Văn Nhịn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Nhịn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Hà Văn Mộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Mộng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lưu Thanh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Thanh Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/12/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...872873874875876877878879880...74341