Trang 874, kết quả từ 8731 tới 8740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Cao Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Cao Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Cao Minh Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Minh Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lý Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Phận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Thôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...869870871872873874875876877...74341