Trang 889, kết quả từ 8881 tới 8890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chấm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Tiếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tiếc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thành Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/9/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Tương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn ẩn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trương Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...884885886887888889890891892...74341