Trang 984, kết quả từ 9831 tới 9840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Chí Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Linh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Chậu Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chậu Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1986, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Chạy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chạy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Võ Thành Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thành Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Châu Văn Xe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Xe, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lâm Văn Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Khôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Châu Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Châu Văn Xem

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Xem, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...979980981982983984985986987...74341