Trang 979, kết quả từ 9781 tới 9790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Kiều Văn Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Văn Diện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Chế Văn Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chế Văn Trang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cọp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cọp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Ca Minh Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ca Minh Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...974975976977978979980981982...74341