Trang 987, kết quả từ 9861 tới 9870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Trà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Hon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hon, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Oai Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Oai Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trương Văn Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ngô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Siết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Siết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đỗ Hùng HIệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hùng HIệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Oai Hổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Oai Hổ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Bỉnh Khuôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bỉnh Khuôl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...982983984985986987988989990...74341