Trang 985, kết quả từ 9841 tới 9850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Thiện Nâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thiện Nâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Tăng Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Thạch Xum

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Xum, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...980981982983984985986987988...74341