Trang 995, kết quả từ 9941 tới 9950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Châu Văn Siêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Siêng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Châu Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Châu Văn Săng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Săng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Châu Văn Phu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Phu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...990991992993994995996997998...74341