Trang 997, kết quả từ 9961 tới 9970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lục Hồng Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Hồng Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Văn Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Chơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thể, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Huân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trương Văn Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Có, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...9929939949959969979989991000...74341