Trang 994, kết quả từ 9931 tới 9940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phan Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhựt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhựt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn E

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn E, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Diệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Văn Bảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Bảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Kiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đoàn Văn Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Lộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...989990991992993994995996997...74341