Trang 10025, kết quả từ 100241 tới 100250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Mai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Dương Ngọc Phê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Ngọc Phê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 6. Liệt sĩ Trần văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần văn Sở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Sở, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Trần văn Soạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Soạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trọng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang

1...100201002110022100231002410025100261002710028...74341