Trang 10141, kết quả từ 101401 tới 101410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần văn Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 9/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 15/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trương Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Thị Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Chân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đổ Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đổ Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Hỳnh Tấn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hỳnh Tấn Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101361013710138101391014010141101421014310144...74341