Trang 105, kết quả từ 1041 tới 1050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Tạ Tiến Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Tiến Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Đình Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Chi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Viết Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Viết Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Bùi Hữu Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hữu Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Bụi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Bụi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Bùi Hữu Cảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hữu Cảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Giang Lê Cải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Lê Cải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...100101102103104105106107108...74341