Trang 108, kết quả từ 1071 tới 1080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Choan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Choan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đỗ Trọng Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trọng Bàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 17/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Bân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Thạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 2/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Đoàn Văn ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn ất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Phạm Thế Toả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thế Toả, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...103104105106107108109110111...74341