Trang 101, kết quả từ 1001 tới 1010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đình Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 18/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hà Văn Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đào Xuân Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Luyện Văn Gạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Luyện Văn Gạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cò, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 26/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...96979899100101102103104...74341