Trang 100, kết quả từ 991 tới 1000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Khước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Khước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Duy Khấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Khấu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Cao Hoàng Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hoàng Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Mai Công Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Công Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Lương Văn Hạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Hạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Đào Công Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 26/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...9596979899100101102103...74341