Trang 106, kết quả từ 1051 tới 1060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lưu Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Đình Bơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Bơi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trung Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Tào Văn Cấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tào Văn Cấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 14/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trương Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Hoàng Đình Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Bê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Phạm Đình Bất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Bất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Bền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Bền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...101102103104105106107108109...74341